Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Tin vui từ Đà Lạt


Trân trọng thông báo và thân mời anh em 72.

Đám cưới con của Việt.
Thắng.
Đăng nhận xét