Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Tin vui từ Đà Lạt


Trân trọng thông báo và thân mời anh em 72.

Đám cưới con của Việt.
Thắng.
Không có nhận xét nào: