Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Hình cũ

Mình không nhớ đã gửi mấy tấm này cho AE chưa. Nó xứng đáng được kỷ niệm 10 năm đó!
Chụp tại nhà Sinh Giòi nhân hội ngộ Phan Rang lần thứ nhất năm 2000.
(Hình Bảo gởi)

Không có nhận xét nào: