Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Chia sẻ nét xuân quê.


Kẹp cổ, nắm đầu..nhổ lông tơ
Vùng vẫy hồi lâu đã mệt phờ
Một nhát dao đâm... lìa số phận
Thôi thế từ nay hết hững hờ

Một dòng máu nóng chảy long tong
Kẻ hứng, người đưa thấy chạnh lòng
Chọc trời, khuấy nước lia đôi đũa
Giang hồ một cõi..thế là xongBẢO rằng: món BỔ nhất trần gian :
HUY hoàng, say tỉnh : món tiết canh
CẢNH cũ, bạn xưa nay gặp mặt
VIỆT nam chơi sộp : uống HeinekenKhông có nhận xét nào: