Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010
Nhận được tin buồn từ Nha Trang, Việt Nam. 

 Cụ Maria Vũ Thị Ngát, thân mẫu của bạn Vincente Vũ đình Dung SB72,
đã qua đời vào tối thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2010.

Anh em Sao Biển 72 thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Vũ Đình Dung.
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn cụ Maria 
 
Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72
--------------------------------------------

Chương Trình Lễ An Táng
Lễ Nhập Quan: 7 giờ 30 tối 10/2/2010.
Lễ Di Quan : 13 giờ thứ Sáu 12/2/2010 đến nhà thờ Phước Hải
Sau đó an táng tại nghĩa trang Phước Đồng (Đồng Bò)


Không có nhận xét nào: