Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Fwd: Kính chia sẻ chút tình xuân với gia đình SB72


                  XUÂN MUÔN THUỞ


NGOÀI.
Dẫu đêm ba mươi trời không tối
Vườn nhà quang ngõ lối tinh tươm
Tiếng gọi, bước chân nhanh như vội
Thôn làng rộn đón Xuân nồng hương.

NHẮN
Dẫu đêm ba mươi không định hướng
Thoáng bồn chồn vất vả chốn trần ai
Phù du...kiếp người  sao vui sướng!
Thoáng mơ tiên hồn bướm hết u hoài.

TRONG
Dẫu ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Cảnh phù du trông thấy cũng hay!
Đón phút giao thừa linh thiêng ấy
Ngàn năm vội...cũng qua khắc này.

NHỦ
Dẫu qua bao xuân thì tươi trẻ
Nhưng đời còn mộng ước thái lai
Lòng nồng nàn yêu thương vui vẻ
Xuân còn muôn thuở, tình không phai.


                               Thanh Hương
Không có nhận xét nào: