Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Nhận được hung tin từ Giáo xứ Cây Vông Nha Trang, Việt Nam.
Bạn Micae Nguyễn Chí (Chí Mai Sen) là bạn học lớp 72,
và là anh ruột của bạn Nguyễn Văn Nghệ lớp 74
vừa qua đời do tai nạn xe

Gia đình Sao Biển xin thành thật chia buồn cùng gia đình Chí và bạn Nghệ
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn MICAE.

Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72
Chương trình an táng bạn Chí:
18/7/2009:
Liệm lúc 13 giờ
Di quan 13 giờ 30
14 giờ lễ an táng tại Nhà thờ Cây Vông.
Điện thoại của gia đình bạn Nghệ : 058 2473122


Không có nhận xét nào: