Thứ Năm, 7 tháng 2, 2008

FW: CHÚC M?NG NAM M?I

From: Bao Le
Sent: Thursday, February 07, 2008 2:35 AM
Happy New Year,
Chúc các bạn cùng toàn thể gia quyến một Năm Mới An Bình - Thịnh Đạt - Tràn Đầy Phúc Ân.
Hẹn gặp nhau tại HNSB 2008.
Thân ái,
Bảo

Không có nhận xét nào: