Thứ Hai, 18 tháng 2, 2008

Danh Sach SB 1972

Lớp Sao Biển 72

01. Nguyễn Gia Hoàng Anh
02. Trần Văn Anh
03. Lê Hồng BẢO
04. Lê Tú BỔ
05. Trần Tiến Cảnh
06. Lê Công Chi
07. Nguyễn Chí
08. Đặng Công Chánh
09. Lê Văn Cương
10. Nguyễn Hữu Cường
11. Nguyển Ý Quỳnh Dao
12. Vũ Đình Dung
13. Nguyễn Đức Dũng (noir) ?
14. Nguyễn Ngọc Dũng (petit) ?
15. Lê Văn Dương
16. Trần Quốc Định
17. Bùi Hữu Đông
18. Lê Tứ Giang
19. Nguyễn Châu Hà
20. Đỗ Mạnh Hùng
21. Nguyễn Quang Hiên (Ba Làng)
22. Nguyễn Đình Huấn
23. Đoàn Xuân Hùng
24. Đỗ Mạnh Hùng
25. Nguyễn Xuân Hùng
26. Nguyễn Phan Hưng
27. Trần Thế Huy
28. Phạm Văn Hy
29. Nguyễn Văn Khôi
30. Nguyễn Kỳ Khoa (Rip )
31. Trần Văn Khoa
32. Nguyễn Thành Kỉnh
33. Đậu La Lam
34. Nguyễn Văn Lan
35. Phan Văn Lệ (LỄ)
36. Nguyễn Phi Long
37. Phùng bá Lộc
38. Nguyễn Thanh Luận
39. Bùi Quang Minh
40. Nguyễn Xuân Phần
41. Nguyễn Thành Phong
42. Nguyễn Thái Phương
43. Phạm Qúy (không thấy trong Sổ ghi điểm)
44. Nguyễn Thái Sơn
45. Nguyễn Hùng Sinh
46. Phạm Công Tâm
47. Nguyễn Đức Tú
48. Nguyễn Minh Tuân
49. Phạm Ngọc Thanh
50. Nguyễn Đức Thăng
51. Lê Quốc Thắng
52. Nguyễn Đức Thắng
53. Phạm Xuân Thắng
54. Lê Minh Trí
55. Đặng Đức Trung ( luật sư )
56. Nguyễn Thành Túc
57. Trịnh Xình Tuyền
58. Nguyễn Minh Tuấn
59. Nguyễn Công Tâm
60. Lê Thanh Trùng ( Rip )
61. Nguyễn Minh Văn
62. Trịnh như Vinh
63. Nguyễn Quốc Việt

Theo Sổ ghi điểm và Trần Thế Huy ghi lại

Kết toán ngày 16/5/1973 có 58 học sinh
Nhân viên phụ trách: Nguyễn Hữu Hoàng (đã ký)

Không có nhận xét nào: