Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Chia buồn cùng bạn Trần Tiến Cảnh


Lớp Sao Biển 72 xin được báo tin :

Ông Đa Minh Trần Văn Khai
là thân phụ của bạn Trần Tiến Cảnh SB 72
đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 55 ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Xuân Đường 
và linh cửu được chôn cất tại nghĩa trang xã Xuân Đường

Xin anh em góp lời cầu nguyện


Không có nhận xét nào: