Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

2017- Sao Biển 72 sinh hoạt đó đây

Sinh hoạt ae những ngày qua, post lên đây để nhớ. Hình ảnh không theo thứ tự thời gian...

Nhà Hà, Dallas, TX

Nhà Dũng Noir, Seattle, WA

Washington DC

nhà Hưng. Seattle, WA

Tang ba vợ Trung, Tacoma, WA

Thăm cha Tạc, Ninh Hòa

Thăm bạn, San Diego, CA

Thăm Bảo. Sài Gòn

Nhà Phú, Dallas, TX

Đám cưới một người bạn chung. Houston, TX

Casino Las Vegas, NV

Nhà Kỉnh, Las Vegas, NV

Thăm Bổ, Sài Gòn

Thăm cha Linh, Huế

Thăm cha Linh, Huế

nhà Đông, Dallas

Đám cưới con Phú, Cam Ranh