Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Hoa Thánh Giá III


Tặng gia đình Sao Biển 72

Hoa Thánh Giá III

Nếu khi muối, không còn vị mặn nữa
Và đèn khô, đã tắt lịm lâu rồi ...
Người thợ kia, công trình vội buông lơi
Bao thất vọng, sợi dây oan vụng rối ...

Có những lúc, những tin buồn chới với
Linh Mục này, vụ lợi sống xa hoa
Tu sĩ kia, lạm dụng bóng dâm tà
Nào báo chí, truyền thông khơi quở trách

Khắp góc chốn, người dân hùa hỏi hạch
Môi bữu chê, hạ bệ không tiếc từ
Chợt thấy Cha, một xó buồn ưu tư
Bao hòn đá, oan khiên Ngài lãnh nhận

Trước khi đóng, những cây đinh oán hận
Hỏi lại mình, đã đủ đáp tình ân
Có hết lòng, vun cây thắm đức nhân
Nuôi thợ gặt bằng ăn chay nguyện gẫm

Hay là cớ, để quỷ ma xé dẫm
Đảng phái chia, làm rúng rẻ cộng đoàn
Sát hại nhau, bằng bươi móc bon tranh
Lòng ganh ghét, ngút ngàn cơn hận dữ

Ôi lạy Chúa, làm thân người lữ thứ
Tâm mọn hèn, bụi đất chỉ hư không
Tràng Mân Côi, dệt mãi cũng chẳng thành
Yêu con nhé, dạy con từng câu nguyện

Cho con biết,nguyện suy hơn điều khiển
Cầu nguyện thay, sự yếu đuối tha nhân
Chuyên nguyện thêm, ơn Thiên Triều chân thành
Biết thinh lặng, hoán cải tĩnh tâm nguyện

Xin hiệp nhất, lời nguyện chung khói quyện
Hương ngát trinh, Hoa Thánh Giá lên ngôi ...
Một chút tình, con trẻ hướng lên trời
Lòng thành tín xin Ngài thương đoái nhận ...

KT_Hoai_An
Không có nhận xét nào: