Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

FW: Noir birthday.

Happy Bday Dzung.

Cuối tuần qua mình đi Bday của Dzung noir.
Nhưng đi lộn nơi. Lại tới chổ của Kỉnh.

Sẽ gởi thêm hình cho AE sau

Đông
.

Không có nhận xét nào: