Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Hoa Thánh Giá II

Tặng gia đình Sao Biển 72


"LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT THÌ ÍT..."

Lạy Chúa,

Ngài có thấy, con thuyền đời nguy bách
Vọng khắp nơi, tin tức những thăng trầm
Bao hiểm nguy, bóng tội vội tràn lan
Tình người chết, tính mạng bèo mây dạt

Nào tham nhũng , nào loạn ly nháo bát
Bao hư danh, chà đạp đức công bình
Thế giới cuồng, trải rắc lắm điêu linh
Tất cả đến, coi nhẹ vòng luân lý

Chỉ có Chúa, thấu hiểu dòng bi lụy
Trải tình Cha, bằng thịt máu hy sinh
Thánh Giá xưa gánh trọn hết tội tình
Công trình đó muôn đời hằng liên kết

Chúa mang đến, ban ơn nhiều Thơ Gặt
Ấn tín trao, tiếp quyền dưới thế trần
Thăp đức tin, vòng đạo lý huấn ban
Các Ngài được, nuôi bằng giáo dân nguyện

Xin hiệp nhất chúng con nên tinh vẹn
Ơn tình trời cao vút được nhân danh
Lời nguyện cầu thánh đức ngát hương tràn
Thành của lễ kết tình Trời tình Đất ...

KT_Hoai_AnKhông có nhận xét nào: