Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Hình Ảnh Hội Ngộ Sao Biển 55 Năm Tại Ba Làng Nha Trang

Hội Ngộ
55 Năm Ngày Thành Lập Sao Biển 
 1958-2013

Anh em cựu chủng sinh Tiểu Sao Biển
(Photo courtesy of Tran Ngoc Hải SB74)

Gia đình cựu chủng sinh Sao Biển khóa 72
(Photo courtesy of Tran Ngoc Hải SB74)


Gia đình cựu chủng sinh Sao Biển khóa 72
(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)


Gia đình cựu chủng sinh Sao Biển khóa 72
(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)
(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)
(Photo courtesy of Quang)


Gia đình cựu chủng sinh Sao Biển khóa 72
(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)

Gia đình cựu chủng sinh Sao Biển khóa 72
(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)

(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)

(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)

(Photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)


Coi thêm hình:

Photo album courtesy of Tran Tien Canh SB72
https://plus.google.com/photos/105761240569881911389/albums/5905269956102918593
https://plus.google.com/photos/105761240569881911389/albums/5905286431222127713


Photo album courtesy of Tran Ngoc Hai SB74
https://picasaweb.google.com/105740763471528948127/SBHN20131
https://picasaweb.google.com/105740763471528948127/SBHN20132
https://picasaweb.google.com/105740763471528948127/SBHN20133

Photo album courtesy of Hanh Vo
https://plus.google.com/u/0/photos/112631791375281444835/albums/5684673039642768977


Không có nhận xét nào: