Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Cây ớt trong vườn

Trồng vô chậu lớn hơn tháng rồi, mà sao lá to quá, nhiều hơn...cành, chăc quá nhiều nước, hay nhiều phân? Ngọn lá non bị quăn queo, không biết bị bệnh gì...thôi thì cứ mong tuần sau trổ hoa, tháng sau đơm trái...

Add caption

Không có nhận xét nào: