Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Một nụ hoa

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thấy nụ hoa ớt
Nhớ thằng bạn xưa
Mắt ngân ngấn nước
Cay đến bây giờ...