Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Thăm Bạn


Đến lúc cuộc đời giã biệt ly
Xuôi tay nhắm mắt sẽ còn gì
Phải chăng vài giọt lệ đưa tiễn
Để xóa dấu chân người đã đi
...

Không có nhận xét nào: