Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Anh em SB72 trong buổi họp mặt anh em Sài Gòn -phụ cận tại nhà anh Ngôn ở giáo xứ Ngãi Giao


Anh em SB72 trong buổi  họp mặt anh em Sài Gòn -phụ cận tại nhà anh Ngôn ở giáo xứ Ngãi Giao

Hình do Cảnh Ken SB72 chụp

Không có nhận xét nào: