Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Lễ Phong Chức Linh Mục tại ĐCV Xuân Lộc

Cảnh ken chia xẻ khung cảnh hòanh tráng ngày lễ phong chức Linh Mục
cảm ơn Cảnh nhé.
 (photo courtesy of Tran Tien Canh SB72)

***
(Cảnh Ken viết: )
Lúc 8 giờ sáng ngày 30.05.2013, tại TGM Xuân Lộc, bắt đầu Thánh lễ phong chức Linh mục cho 45 Chủng sinh Giáo phận và 5 Tu sĩ (2 Đan sĩ Đan viện Xitô An PHước, 2 Tu sĩ dòng Đồng Công, và 1 Tu sĩ dòng Thánh Gia).

Thánh lễ do Đức Cha chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ sự, cùng đồng tế có Đức cha Giuse Nguyễn Năng (Giám mục Phát Diệm), Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu (Giám mục Phó Gp. Bùi Chu), Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo (Giám mục Phụ tá Gp. Xuân Lộc), Vì có tới 50 tân LM nên lúc làm nghi thức 4 Đức Cha làm một lần...Hai hàng bìa thì chụp ngon lành, còn hai hàng giữa thì bó tay luôn, bị hai ông Thầy đứng cầm sách và cầm dầu thánh che. Thôi thì có sao mần vậy, về xem lại hình muốn xóa luôn hichic.
 

https://plus.google.com/u/0/photos/105761240569881911389/albums/5884484975294495617
Không có nhận xét nào: