Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Tất Niên tại Phú An

vài hình ảnh anh em SB72 dự tiệc tất niên tại công ty Phú An
Đăng nhận xét