Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Tất Niên tại Phú An

vài hình ảnh anh em SB72 dự tiệc tất niên tại công ty Phú An
Không có nhận xét nào: