Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Xin Chào Vĩnh Biệt Người Anh Em Yêu Quý

Hình ảnh do Khôi SB72 chụp hè 2007
Nhạc "Xin chào mọi người ở lại" (Khắc Dũng - Diệu Hiền)

Không có nhận xét nào: