Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Happy birthday !


NGÀY MAI SINH NHẬT BÁC THẮNG (28/4) kỳ này ngon quá he, mời cả  BÁC DŨNG NOIR từ USA về dự nữa. Ngày mai Bác Thắng nhớ post hình lên nghe.HAPPY BIRTHDAY.
Đúng là dân Nha Trang nổ như pháo rang. Cá này mà câu ở cầu xóm Bóng hả ? gãy cần ai đền hihi !
Không có nhận xét nào: