Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Gặp Gia Đình Bạn Dao

Mình đi công tác Montreal được Dao đón về nhà chơi. Gởi các bạn hình chụp với gia đình Dao, Nhi, Tony (con trai) và Lani (con gái)

Không có nhận xét nào: