Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Mời họp mặt.

AE72 mến !
Nhân dịp Dũng Noir về VN.
Theo mong muốn của Dũng . Mời AE SB72 gặp mặt tại Nha Trang vào chiều ngày 28/4/2011.
Xin mời anh em đi đông , vui  và....
Thay mặt SB72
Thắng Bạch Phiến.

Tb :
Nhờ Bảo thông báo AE Phước Thiện.
Cảnh thông báo AE Sài Gòn & Phụ Cận.
Sơn thông báo AE Diên Khánh.

Sẽ có thêm thông tin sau.

Không có nhận xét nào: