Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

suy niem thu nam

THỨ NĂM CN I MÙA VỌNG   Mt. 7, 21. 24-27

"Ai thực hiện ý Chúa Cha

 sẽ vào nước Trời"

      

Không phải cứ kêu lên : Lạy Chúa

Là bảo đảm muôn ơn trên trời

Không phải cứ xưng mình có đạo

Thì mai sau hạnh phúc sẽ  lên ngôi

 

Chỉ những ai thực thi  Lời Chúa

Là người khôn xây đắp đời mình

Trên Đá Tảng là Lời Hằng Sống

Sẽ vững vàng trước bão táp trần gian

 

Ngôi nhà niềm tin Ki-tô hữu

Không ngả nghiêng trước sóng đau thương

Không lao đao dưới mưa khổ nhục

Không suy suyển bởi gió gạt lường

 

Danh vọng hão huyền như gió xoáy

Vinh quang như những trận mưa sa

Bạc tiền cuốn ta như nước lũ

Còn lại gì, khi đời chỉ phù hoa?

 

Xin cho con biết nương theo Lời Chúa

Sống chứng nhân, bác ái giữa đời

Dù lắm phen gặp đau thương, thử thách

Chọn Chúa là gia nghiệp, Chúa ơi!Không có nhận xét nào: