Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Thu sau

THỨ SÁU CN I MÙA VỌNG     Mt. 9, 27-31

"Hai người mù được chữa lành"

     

Đôi mắt niềm tin tôi chợt tối

Khi rong chơi một thoáng đam mê

Ngày lại ngày vùi sâu trong vũng tội

Tình yêu nhân thế mãi ê chề

 

Tôi mù trong kiêu căng ích kỷ

Tôi mù trong tính toán so đo

Tôi mù trong háo danh tự ái

Tôi mù trong lạc thú rình mò

 

Lạy Ngài ! Xin cho con được sáng

Thấy rõ tình Chúa vẫn tuôn tràn

Mãi mãi theo con từng ngày tháng

Đường về xin cất tiếng ca vang

 

Lạy Ngài ! Xin cho con nhìn thấy

Chúa đang hiện diện bên kẻ nghèo

Cái đẹp cái hay trong người khác

Con đường bác ái xin bước theo

 

Con sẽ kêu và kêu lên mãi

Cho tới khi Chúa nhận lời con

Như hai người mù xưa theo Chúa

Minh chứng niềm tin mãi sắt son

Không có nhận xét nào: