Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Thứ TưTHỨ TƯ CN I MÙA VỌNG     
Mt. 15, 29-37

"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hóa bánh ra nhiều"

Chúa đến cho con người được cứu
Kẻ đui nhìn thấy, què bước đi
Người câm bấy giờ lên tiếng nói
Đối diện tình Ngài phải nói chi

Chúa đã xót thương khi dân đói
Thực thi phép lạ bánh hóa nhiều
Nuôi bốn ngàn người theo chân Chúa
Chúa ôi ! Tình chúa thật cao siêu

Ngài không dừng lại nơi cơm bánh
Còn hiến cho ta Máu Thịt Ngài
Của ăn nuôi hồn ta sống mãi
Đừng vì cuộc sống sớm nhạt phai

Tiệc thánh Ngài dành cho ta đó
Sao không đến  nếm thử một lần
Cao lương mỹ vị nơi thế trần
Vẫn chết một ngày – Ích gì chứ !

Hãy đến với Ngài đi, bạn hỡi!
Đấng xót thương tất cả mọi người
Muốn thế nhân đầy ắp Niềm Vui
Ngài không ngại hy sinh mạng sống

Nơi Ngài bạn muôn đời no thỏa
Nơi Ngài bạn sẽ lắng thương đau
Nơi Ngài bạn trào dâng hạnh phúc
Nơi Ngài cuộc sống đẹp muôn màu

Không có nhận xét nào: