Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Ông cố Phêrô Võ Hoàng Minh đã tạ thế lúc 14 giờ 30 ngày 2 tháng 12 năm 2008 tại GX Thanh Hải
Ông Cố Phêrô là thân sinh của cha Phêrô Võ Cao Phong (USA )
Phêrô Võ Cao Vân (SB59 ) và Võ Cao Văn (SB72)
Dự định sẽ hỏa táng lúc 15 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 12, năm 2008
Xin kính báo để anh em biết tin và chia buồn cùng tan quyến.
Mọi liên lạc xin gọi về số 0583835121 hoặc 11 Bắc Sơn - Thanh Hải - Nha Trang


Không có nhận xét nào: