Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Gặp nhau tại Cali

Chụp tại Little Saigon, California
Đang chat với anh em SB72 , tại nhà Dũng ở San Diego


Tại nhà Dũng, San Diego

Không có nhận xét nào: