Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Phone number

Hi anh em,

Mình đã mua và set up một Vonage phone (residential ) cho anh em 72 trong nước

Số phone là : (323 ) 300 -6496

Hiện nay phone này đang được đặt tại nhà Dương ở Nhatrang . Với tinh thần là phone của tập thể anh em 72 : bất kỳ anh em 72 nào cũng có thể sử dụng được để liên lạc với bất kỳ ai ở Mỹ .

Vì phone này là dạng thuê bao hàng tháng (USD 25 .00 /thang ), gọi ít hay nhiều thì cũng chỉ phải trả bấy nhiêu đó .

Anh em cứ việc coi số phone này như là một số phone ở Mỹ .

Cách gọi đi hay gọi đến đều giống như là anh em gọi cho bất kỳ một ai đang ở Mỹ .

Dương 72 chịu trách nhiệm cung cấp và chi phí cho đường truyền Internet tốc độ cao .

Than men,

C.


Không có nhận xét nào: