Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Chim ơi chim...một ước mơ


--- On Thu, 11/20/08, Linh73 <linhsb73@gmail.com> wrote:

 Kính Các Anh, Các Bạn,
      Hình này em đã làm mang về HN với ước mơ thật lớn, nó cũng giống như ước mơ hôm nay ta đang làm...
      Nhưng đâu có dễ ước mơ thành hiện thực 
      Lủi thủi mang về cho nẻo riêng ta.
      Sao hôm nay thấy lòng mình khác 
      Muốn mọi người nhìn lại ước mơ
      Anh Bạn nhìn đi rồi sẽ thấy 
      Và biết rằng ta có... trong những ước mơ.
                                    
                                                                            Linhsb 73Không có nhận xét nào: