Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Gặp lại bạn sau 40 năm


THƠ VÈ CON VỊT...
KỂ CHUYỆN TƯ ĐỊT
THĂM TRUNG LUÂT SƯ.

40 năm đã trôi qua
mình với Tú Bổ xuống ngã 3 ông Đồn
Bởi nghe  thằng bạn chung "Dòng
Ngày xưa Sao Biển" về ăn đám "cười"
Xe mình vừa mới đến nơi
Đã thấy bạn ngồi ở cửa nhìn ra
Sau màn ôm, vỗ... thiết tha
Ngó vào trong nhà đã thấy mồi, bia
Cụng ly trò chuyện tía lia
Chuyện xưa, chuyện cũ nọ kia tưng bừng
Nhẹ nhàng bay hết 2 thùng
Tay chân quờ quạng linh hồn tái tê
Mình thì "đô" yếu nên phê
Đoạn sau không rõ nên thề im hơi
Bác nào muốn biết "hiệp hai"
Hỏi Trung với Bổ lai rai tâm tình.
                                         
                                                     canhken.TỚ LÀ TRUNG, KHÔNG PHẢI TRUNG SĨ, TRUNG ÚY, TRUNG TÁ
TRUNG TƯỚNG...MÀ CŨNG CHẲNG PHẢI TRUNG LUẬT SƯ.
CHỈ LÀ TRUNG...TRUNG UNG DUNG TÀ TÀ...hàhàhà.
THUỐC LÁ VN PHÊ GHÊ...PHÊ NHƯ CON TÊ TÊ.
MỜI CÁC CẬU 1 LON...BIA VN CŨNG NGON NHƯ GÁI 1 CON.
À!! VN  CÓ CÂU KHẨU HIỆU : GIA ĐÌNH CÓ 2 CON VỢ( xuống hàng)
CHỒNG HẠNH PHÚC.
chỗ này ở đâu vậy? cho tớ tham quan tí.TÚ BỔ: " Xuống chỗ tớ, 1 ôm 10 chứ không thèm 1 ôm 2 đâu.
Phải như vậy tớ mới có trứng bán chớ...hehehe"
Không có nhận xét nào: