Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Happy anniversary Daddy!

Sao Biền 1972Với gia đình

Với bạn bè - 12/2008

cheer up với SB72 trên mạng - 12/2008


8/2009


Dũng rất thích hái ớt gởi cho bạn bè- 12/2009

Cây ớt Dững vẫn hay nhắc tới, bây giờ không có trái nào- 6/2013


Cây ổi năm nay chưa ra trái 6/2013

Dũng khoe ổi, 12/2009


Ngày còn quay quần - 12/2009


Nay vắng lặng buồn tênh. 6/2013"Happy anniversary Daddy 10-29-11" From  Emily Facebook

Không có nhận xét nào: