Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Chia Buồn với Gia Đình LongNhận được tin buồn từ Melbourne, Australia
Thân mẫu của bạn Nguyễn Phi Long lớp SB72 là bà Maria Phan Thị Cảnh
vừa qua đời tại Melbourne vào  ngày 29 tháng 10 năm 2013,
hưởng thọ 88 tuổi

Gia đình Sao Biển 72 xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Phi Long .
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn Cụ Maria

Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72

Bà Maria Phan Thị Cảnh
1925-2013

Không có nhận xét nào: