Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Được 6 lá rồi, chuyển sang chậu to hơn, vẫn để trong nhà vì trời còn lạnh lắm :) 


Add caption

Không có nhận xét nào: