Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Lưu Bút 1973-1974 Đoàn Xuân Hùng (1)

Lời mở đầu: Đoàn Xuân Hùng

***
*

Các bạn coi Lưu Bút 1973 ở đây:

NHAT KY 1973
Jul 23, 1973
by Doan Xuan Hung


Đoàn Xuân Hùng ngày nay (9/2012)


Không có nhận xét nào: