Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

khoe hình

Hi các cậu ! vội quá khoe đỡ vài tấm, mình sẽ post thêm hình cho các cậu xem hình lễ ở Đại chủng viện Xuân Lộc mới sáng hôm nay.   Hello ! mấy thằng 72, thằng Bảo Song Mỹ đâu rồi ?

Cao hơn nhưng mà ốm hơn ! chọn cái nào ?


Cao bằng nhưng mà ốm hơn ! Ai biểu mày ta ru, mày cứ đi tu là mập liền hè ! hehehe


Không có nhận xét nào: