Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

In Memoriam bạn Trùng

Hôm nay là ngày giổ của bạn
Xin góp một lời cần nguyện cho linh hồn người bạn học xưa.
 
 GioaKim Lê Thanh Trùng
1961-2005

Không có nhận xét nào: