Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Hình mùa Noel

Gởi anh em vài tấm hình coi lúc rảnh rổi. Anh em có hình mùa Giáng Sinh nhớ cho coi với nhé :) 

Gia đình Đông&Giang, 3 cô con gái và Thảo (con Việt Cận)
tại nhà Đông, Dallas Texas


Dũng&Phước, Hưng&Diễm tại nhà Dũng, San Diego California


Không có nhận xét nào: