Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Gặp Gở

Cảm ơn tất cả anh em Sao Biển nhiệt tình với mình nhé. Chuyến đi này thật vui. Không biết kể gì hơn, gởi lên đây mấy tấm hình tượng trưng nhé

Tới là nhậu liền


Gặp lại anh em tại Cam Ranh - Cà phê thuốc lá
Chú Sinh phát biểu ý kiến


Có cả cha Thanh và cha Tạc


Nằm dài ở Bải Dài


Nhậu khuya ở Phú An


Thử bánh tráng Phú An


Kết nạp 2 thành viên mới


Tiếp tục nhâu ở Nha Trang


dzô...


Đừng thấy đàn bà mà tưởng bở nhé. Thắng tôn làm sp rồi đó :)


Ghé thăm cha Cần ở Phước HảiTại Cần Thơ


Tiệc chia tay tiết canh dzịtCảm ơn bạn bè đả tiển đưa


Tạm biệt nhé


Những người bạn hiềnAnh em vào đây coi thêm hình nhé.

Không có nhận xét nào: