Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Cuộc gặp gở ở Seattle diễn ra vui vẻ tốt đẹp. Tiếc vì nhiều anh em không về được như dự tính vì nhiều lý do khác nhau. Bảy anh em SB72, anh Chung SB57, anh Tôn SB66, và anh Minh SB60/70 cùng quây quần...Vậy cũng vui lắm rồi.

Bảy anh em SB72 ở nhà Dũng noir


Các mẹ bề trên


Nói chuyện với anh em trên mạng ngòai vườn nhà Hưng


Anh chị Chung SB57, anh Tôn SB66 (áo xanh)


Trong hình này có anh Minh SB69 và cha chính xứ Seattle Hòang Phượng


Ngày xưa trộm dừa, bây giờ trộm trái sung :)


Trên tàu dạo cảng Seattle


Tại nhà Trung luật sư. Dũng noir đang làm việc đền tội


Tại nhà Hy: Kỉnh đang tính toán, nghĩ tới mấy trái ...dừa khô


thánh Hy... chầu hai vua :))~~~

Không có nhận xét nào: