Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

Phiếu Kiểm Sóat Học Trình

Gởi anh em tờ giấy học trình ngày nào coi cho vui. Hồi đó sao gọi mình là hưng mập nhỉ? Nhìn...trẻ măng hể! hêhê
(anh em nào có giấy tờ gì ngày xưa cho coi với nhé :)

hưng

Không có nhận xét nào: