Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

Mini Hoi Ngo Sb72


Subject: Mini Hoi Ngo Sb72
To: sb72@googlegroups.com
Date: Monday, October 6, 2008, 8:35 PM

Hi anh em,

Goi den anh em 72 hinh anh mini hoi ngo 72 o Saigon

Gom co: Huy, Canh, Sinh, Duong, Dinh, Cuong.

C.


Không có nhận xét nào: