Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

From: Bao Le
Subject: Hình Ảnh
To: cuusaobien@googlegroups.com, saobien6970@googlegroups.com
Date: Wednesday, July 2, 2008, 7:41 AM


Kính anh em,
Bảo mới collect được mấy tấm hình xưa cũ gửi anh em thưởng lãm. Đừng trách Bảo giấu kỹ và trưng ra muộn vì Bảo chỉ mới collect được gần đây thôi.
Thân mến,
Bảo 72
Không có nhận xét nào: