Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thăm cha Thanh

Mình đi thăm cha hôm nay tại Cà Đú. Ngài khỏe, kể  chuyện ngày xưa nhiều. Trí nhớ Ngài tốt.
Ngài nói sẽ cầu nguyện  cho anh em chúng ta mỗi ngày.


Không có nhận xét nào: