Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Thương tiếc bạn



Nhận được tin buồn từ  Việt Nam, một người bạn thân của nhiều anh em Sao Biển 72

Bạn Nguyễn Thị Loan-Anh

Đã vĩnh viễn ra đi hôm nay ngày 12 tháng Ba, 2017, sau gần 2 năm chống chọi với bệnh ung thư

Cầu xin Mẹ thương đón nhận bạn Loan-Anh vào vòng tay nhân hậu của Mẹ



 Nguyễn Thị Loan-Anh
1958-2017




Đăng nhận xét