Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

NGÀI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TA.

NGÀI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TA.
Cảm hứng sáng tác từ công việc phục vụ Tin Mừng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi, của các Lm Dòng Chúa Cứu Thế VN.


Không có nhận xét nào: