Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ - Nha Trang

Vài tấm hình SB72 gặp nhau dịp Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ - Nha Trang


Không có nhận xét nào: