Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Gia đình PhúGiáng Sinh vừa qua gia đình Phú (già) có lên nhà mình chơi.
Tuy mới qua, những gia đình Phú đã có công ăn việc làm rất ổn định.
Mừng cho gia đình Phú.
Gởi AE hình gia đình Phú.


 
 

Không có nhận xét nào: