Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Chia buồn với gia đình Định


Gia đình SB 72 xin được cáo phó :
 chị của Trần Quốc Định SB 72

Chị Anna Trần Thị Nghi

đã về với Chúa vào lúc 18 giờ 00 ngày 15 tháng 2 năm 2014 tại Giáo xứ Hòa Yên - Cam Lâm.
Gia đình xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna được mau hưởng Nhan Thánh Chúa.


Không có nhận xét nào: